Czy elektroniczna baza wyroków sądowych wpiera wymiar sprawiedliwości?

Czym jest Baza Orzeczeń Standardów?

Największa baza orzeczeń sądowych jest bezpłatnie działającą stroną gromadzącą wyroki sądów w celu zebrania w jednym miejscu wszystkich orzeczeń, tak aby fragmenty istotnych orzeczeń były łatwo dostępne. Standardy Prawa umożliwiają szybkie dotarcie do najważniejszych treści, co pozwala oszczędzić czas organom orzekającym, ale również staje się bazą dla wszystkich, którzy chcą zgłębić interesujący go problem.

Jakie dane są niezbędne, aby wyszukać konkretny wyrok sądu?

Baza orzeczeń sądowych pozwala na wyszukanie potrzebnego wyroku nawet po jednym słowie. Jeżeli znamy sygnaturę to oczywiście odnajdziemy dokument bez problemu, ale również dotrzemy do interesujących nas danych, gdy przeszukamy bazę wpisując jedno słowo z danej dziedziny. Można wyszukiwać w bazie wpisując:

 • sygnaturę,
 • słowo,
 • numer BOS,
 • datę od do,
 • organ orzekający.

Standardy Prawa dotyczą różnych gałęzi prawa, można szukać interpretacji z dziedzin:

 • prawa pracy,
 • prawa karnego,
 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa konstytucyjnego,
 • wykładni prawa.

Dlaczego Sądy nie zamieszczają wyroków w bazie orzeczeń sądowych?

Coraz więcej sądów nie przywiązuje wagi do tego, aby zamieszczać wyroki w systemie, a przez to baza orzeczeń sądowych nie jest kompletna. Powodem tego może być brak konkretnych przepisów prawa obligujących sądy do zamieszczania wszystkich wyroków w bazie. Dyrektorzy sądów tłumaczą się zbyt dużą ilością pracy w sekretariatach. Aby nie obciążać dodatkowo pracowników, zlecają zamieszczanie tylko niektórych wyroków, co wprowadza chaos i nie pozwala, aby baza orzeczeń sądowych spełniała zamierzony cel. Jedynie obligatoryjne zamieszczanie wszystkich wyroków pozwoli realizować wytyczone zadania. 

Oprócz ograniczeń kadrowych w sekretariatach, powodem dla którego niektóre sądy zamieszczają coraz mniej wyroków drogą elektroniczną jest przekonanie samych sędziów o braku wykorzystywania tej formy do wspierania wymiaru sprawiedliwości. Zlecają publikacje tylko w przypadku, gdy dany temat dotyczy wyjątkowych treści lub jest w szczególny sposób ważny dla zainteresowania społecznego. Ale są i tacy, dla których jedynie precedensowy charakter i zawarte w treści wyjątkowe zagadnienia prawne są powodem do zlecenia publikacji. Szereg wyroków dotyczących „pospolitych, szarych spraw” jest pomijanych i nie wprowadzanych do https://standardyprawa.pl/orzeczenia.

Jak niektóre sądy radzą sobie z wprowadzaniem wyroków?

Braki kadrowe i nadmiar obowiązków utrudnia czynności związane z wprowadzaniem danych, tak aby baza orzeczeń sądowych działała należycie. Są jednak sądy, które radzą sobie z tym i wypracowały sposób na systematyczne i kompleksowe wprowadzanie wyroków. Pomocne są pisemne zarządzenia dotyczące pracy sekretariatów i funkcjonowania sądu. Wdrożenie odpowiednich procedur pomaga pracownikom odnaleźć się w swoich obowiązkach, a publikacje wyroków są wdrażane na bieżąco. 

Zapewne baza orzeczeń sądowych jest narzędziem wpierającym pracę wymiaru sprawiedliwości. Aby spełniała swoją rolę, niezbędne sa uregulowania prawne.