Notariusz – kiedy i w czym pomoże? Odpowiadamy!

Czy często korzystamy z pomocy notariusza? Nie. Niektórzy w swoim życiu ani razu nie odwiedzają takich miejsc, gdzie na co dzień ma swoją siedzibę notariusz. Czasem jednak zachodzi taka potrzeba i potrzebna jest nam kancelaria notarialna. Gdzie takich miejsc należy szukać? W jakich sprawach może być nam potrzebna taka osoba? I co najważniejsze – kim tak naprawdę jest notariusz i czym on się zajmuje? Warto się tego dowiedzieć, aby mieć odpowiednia wiedzę, która może się dla nas okazać pomocna w przyszłości.

Notariusz – informacje

Notariusz to osoba zaufania publicznego, która powoływana jest przez ministra sprawiedliwości. To on decyduje o tym, kto może zostać taką osobą (oczywiście po ukończeniu odpowiedniej szkoły), jak również decyduje o tym, gdzie taka osoba będzie w przyszłości miała swoją siedzibę. Co prawda, dokładnie nie wyznacza danego adresu, ale minister ma prawo wskazać w jakim mieście dana kancelaria notarialna ma się zajmować. Może być to Olsztyn, ale równie dobrze może to być także inne miasto, gdzie pracuje takich osób zaufania publicznego.

W dużym skrócie można powiedzieć, że zadaniem notariusza jest doprowadzenie do tego, aby w przyszłości nie dochodziło do sporów przed obliczem sądu. W tym celu zapewnia on pewność i bezpieczeństwo obrotu. Jest to bardzo ogólnikowe pojęcie, ponieważ zadania notariusza są o wiele szersze. Jeżeli ktoś jest zainteresowany współpracą z taką osobą, to może wejść na stronę https://www.notariuszolsztyn.info/ lub też skorzystać z wyszukiwarki, która podpowie mu, gdzie znajduje się adres najbliższej kancelarii notarialnej.

„Sędzia bez sporu”

Wiele osób mówi, że notariusz to taki „sędzia bez sportu”. Często myleni są oni z adwokatami. To są zupełnie inne zawody. Notariusz może jedynie wystąpić jako świadek, jeżeli dokonywał jakiejś czynności. Adwokat ma za zadanie obronę swojego klienta. Warto przyjrzeć się dokładnie zakresowi czynności notariusza, które są naprawdę bardzo obszerne. Wśród nich można wymienić chociażby: sporządzenie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzenie poświadczeń i doręczenie oświadczeń. Oprócz tego notariusz przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

O co jeszcze można poprosić notariusza? O wiele rzeczy. Zakres czynności, jakie wykonywane są przez taką osobę zaufania publicznego skupia się również na sporządzeniu wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, sporządzaniu na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, sporządzaniu protokołów, itd. Jeżeli nie mamy pewności odnośnie tego, czy dany notariusz będzie w stanie nam pomóc, to zawsze możemy skierować do niego zapytanie, aby być pewnym, czy chcemy udać się do dobrej osoby.

Dla wielu osób ciekawostką może okazać się fakt, że oryginał aktu notarialnego pozostaje w kancelarii. Klienci kancelarii zawsze otrzymują wypis z aktu notarialnego.